Termeni și condiții

Bine ați venit pe site-ul https://romania.payu.com

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.

PayU SA, parte a grupului PayU, denumită generic în cele ce urmează și PayU, în calitate de utilizator al website-ului https://romania.payu.com, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

 

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul payu.com și pentru care PayU SA are calitatea de utilizator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și website-ul https://romania.payu.com vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

 

Drepturi de autor

PayU SA este utilizatorul Site-urilor și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute utilizatorilor, conform legislației poloneze și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, iconițe, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea PayU sau sunt licențiate de PayU pentru a fi folosite.

 

Utilizarea licentei

PayU va acorda o licență limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord din partea PayU. Această licență nu include:

  • revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe Site;
  • download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
  • utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor

PayU va acorda o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie PayU sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu va permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii PayU fără acordul prealabil scris al PayU SA.

Conținutul Site-urilor, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al PayU.

 

Mărci

Marca PayU este o marcă înregistrată și este deținută de către Mih PayU BV. Domeniul PayU.com este deținut de către Mih PayU BV. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui PayU, în formă directă sau “ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a PayU este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către PayU, conform cu cele de mai sus.

 

Condiții de utilizare. Garanții

Site-ul este furnizat de către PayU pe o bază “așa cum este” și “atât cât este disponibil”. PayU nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de la PayU.com sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, PayU SA fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Site. PayU SA nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. PayU SA nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe Site sau al actualizării diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe Site-uri nu se constituie într-o ofertă de niciun fel, fiind prezentate cu titlu pur informativ. Pentru a primi o ofertă din partea PayU, veți accesa secțiunea Contacteaza-ne unde veți completa formularul prezentat. PayU își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitării dumneavoastră.

 

Securitate

Dacă utilizați Site-ul sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor privitoare la contul dumneavoastră de acces, cum ar fi numele de utilizator și parola și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Site cu contul și parola dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, veți notifica imediat PayU pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală ale PayU sau ale unor terțe părți și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate. PayU își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați PayU și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea. Acordați dreptul PayU și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral PayU sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

 

Minori

PayU nu comercializeaza produse și/sau nu presteaza servicii care să fie cumpărate de către minori. PayU poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 

Drepturi de proprietate intelectuală

PayU SA respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă considerați că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresați PayU o notificare care să cuprindă: semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;

  • descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați că au fost încălcate;
  • indicare a locației pe Site unde apreciați că aceste drepturi au fost încălcate;
  • adresa, numărul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
  • declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținătorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
  • declarație notarială pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținătorul drepturilor sau acționați în numele său.

 

Politica de confidențialitate

Vă rugăm să accesați și secțiunea Centrul de confidențialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

 

Legislație

Termenii și condițiile de folosire se supun legislației poloneze. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la adresa de corespondență a PayU SA.

 

Contact

PayU SA
Clădirea Opera Center 2
Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, etajele 1 si 6
Sector 5, București, România
Email: help@payu.ro

15